2023-03-03 VERSIJA

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Daugiau Aktyvumo“, juridinio asmens kodas 305979865, adresas P. Plechavičiaus g. 20-47, LT-49207 Kaunas, Kontaktinis telefono Nr. +370 658 88769, elektroninio pašto adresas: sveiki@medulos.com.

1. RINKDAMI ASMENS DUOMENIS VADOVAUJAMĖS ŠIAIS PRINCIPAIS:

1.1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2.        KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ NERENKAME IR NETVARKOME

2.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

2.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3.    RENKAME IR TVARKOME TIK ŠIUOS ASMENINIUS DUOMENIS 

3.1.    Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant, kad vykdytume savo veiklą, o Jūs galėtumėte pas mus apsipirkti, bei būti kuo geriau aptarnautas.

3.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome Jums apsiperkant:

3.2.1. Kai apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Vardą;

• Pavardę

• Telefono numerį;

• Elektroninio pašto adresą;

• Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą. 

3.2.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu. 

3.3.    Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:

3.3.1.    Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

• Vardą

• Pavardę

• Elektroninio pašto adresas;

• Telefono numeris

• IP adresą.

3.4.    Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte savanoriškai.

3.5.    Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:

3.5.1.    Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

• Pirkimų istoriją;

• Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;

• IP adresą; 

• Mokėjimų istoriją;

• Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

• Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

3.6.2.    Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, tik jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 

4.    TIKSLAI, DĖL KURIŲ RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

4.1.    Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.2.    Pasirengimo sudaryti sutartį (pirkimo-pardavimo sandorį) tikslu renkami ir tvarkomi jūsų asmens duomenys.

4.2.1.    Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, į ją grįžęs Jūs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Vardą;

• Pavardę;

• Telefono numerį;

• Elektroninio pašto adresą;

• IP adresą.

4.2.2.    Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.  

4.3.        Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.3.1.    Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Vardą;

• Pavardę

• Telefono numerį;

• Elektroninio pašto adresą;

• Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;

• IP adresą. 

4.3.2.    Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu. 

4.4.    Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.4.1.    Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Pirkimų istoriją;

• Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;

• Mokėjimų istoriją;

• Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;

• Apklausų metu pateiktus atsakymus;

• Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

4.5.3.    Jums užsiregistravus, jog gautumėte naujienlaiškius, tvarkome pagrindinius Jūsų duomenis: Vardą, Pavardę, elektrinino pašto adresą. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių prekių ir organizuojamų akcijų pasiūlymų pateikimo tikslais. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@veggo.lt.

4.6.    Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:

4.6.1.    Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu. 

5.    JŪSŲ ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI

5.1.    Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

5.1.1.    Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;

5.1.2.    Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;

5.1.3.    Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

5.1.4.    Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;

5.1.5.    Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms.

6.    AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS MEDULOS.COM ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

6.1.    Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

7.    KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

7.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

7.1.1.    Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

7.2.    Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

7.2.1.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

7.2.2.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

8.    KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

8.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

9.     KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

9.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

9.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: sveiki@medulos.com;

9.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 658 88769;

9.1.3.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą.

10.    KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

10.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

10.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje; 

10.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: sveiki@medulos.com;

10.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 658 88769;

10.1.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą.

11.    AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

11.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

11.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

11.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

11.2.2.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  

11.2.3.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

11.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

11.3.1.    Savo asmeninėje veggo.lt paskyroje; 

11.3.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: sveiki@medulos.com;

11.3.3.    Pranešdami mums telefonu +370 658 88769;

11.3.4.    Atvykdami į mūsų prekybos vietą.

12.    KAS YRA SLAPUKAI? 

12.1.     Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.   

12.2.    Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje